Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Pribudli nové témy v aktualizovanom Pracovnom programe Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Do Pracovných programov Horizontu 2020 na roky 2018-2020 pribudli nové témy.

I. pilier:

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

 • H2020-MSCA-RR-2018: MSCA for researchers at risk (CSA)

Future and Emerging Technologies (FET)

 • FETPROACT-04-2019: Community building and roadmapping for high performance and smart electrochemical energy storage (CSA)
 • FETHPC-03-2019: International Cooperation on HPC (RIA)

Research Infrastructures

 • INFRADEV-04-2019: Fast track to the implementation of an ESFRI research infrastructure (RIA)

II. pilier:

Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT)

 • NMBP-34-2019: In support of documentary standards (CSA)
 • SU-SPACE-23-SEC-2019: Advanced research in Near Earth Objects (NEOs) and new payload technologies for planetary defence (RIA)
 • SU-SPACE-31-SEC-2019: Research and innovation network of governmental users of secure satellite communications (CSA)

III. pilier:

Societal Challenge 1: Health, demographic change and well-being

 • SC1-BHC-30-2019: Towards risk-based screening strategies for non-communicable diseases (RIA)
 • SC1-BHC-31-2019: Pilot actions to build the foundations of a human cell atlas (RIA)
 • SC1-BHC-32-2019: Towards a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India collaboration (RIA)
 • SC1-HCO-15-2019: Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) (CSA)

Societal Challenge 2: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy

 • RUR-17-2019: Reinforcing the EU agricultural knowledge base (CSA)
 • RUR-18-2019: Support to the BIOEAST initiative: boosting knowledge and innovation-based bioeconomies (CSA)

Societal Challenge 3: Secure, clean and efficient energy

 • LC-SC3-EE-18-2019: Bioclimatic approaches for improving energy performance in buildings in Africa and Europe (CSA)
 • LC-SC3-RES-29-2019: Converting Sunlight to storable chemical energy (RIA)
 • LC-SC3-RES-30-2019: Demonstration of plug and play solutions for renewable off-grid electricity (IA)
 • LC-SC3-ES-9-2019: ERA-NET Co-Fund Enhanced cooperation in Digitalisation of Energy Systems and Networks (ERA-NET Co-Fund)

Societal Challenge 4: Smart, green and integrated transport

 • LC-MG-1-11-2019: Structuring R&I towards zero emission waterborne transport (CSA)

Societal Challenge 5: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

 • LC-CLA-09-2019: ERA-NET Cofund action on biodiversity and climate change: Impacts, feedbacks, and nature-based solutions for climate change adaptation and mitigation (ERA-NET Cofund)
 • SC5-22-2019: Assessing and fostering the impacts of Research and Innovation Actions (RIA) and Innovation Actions (IA) granted by Societal Challenge 5 in 2014-2015 (CSA)
 • SC5-23-2019: Multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions to societal challenges: follow-up project (CSA)

Societal Challenge 6: Europe in a changing world –inclusive, innovative and reflective societies

 • TRANSFORMATIONS-16-2019: Social platform on the impact assessment and the quality of interventions in European historical environment and cultural heritage sites (CSA)
 • TRANSFORMATIONS-17-2019: Societal challenges and the arts (RIA)
 • GOVERNANCE-16-2019: Reversing Inequalities (CSA)
 • GOVERNANCE-17-2019: Democratic crisis? Resolving social-economic and political challenges to reinvigorate democracies (CSA)
 • GOVERNANCE-18-2019: Innovation in government – building an agile and citizen-centric public sector (CSA)
 • GOVERNANCE-19-2019: A European Social Catalyst Fund to scale up high performing social innovations in the provision of social services (CSA)

Cross-cutting activities – Next Generation Batteries:

 • LC-BAT-1-2019: Strongly improved, highly performant and safe all solid state batteries for electric vehicles (RIA)
 • LC-BAT-2-2019: Strengthening EU materials technologies for non-automotive battery storage (RIA) [pôvodne v LEIT-NMBP]
 • LC-BAT-3-2019: Modelling and simulation for Redox Flow Battery development (RIA)
 • LC-BAT-4-2019: Advanced Redox Flow Batteries for stationary energy storage (RIA)
 • LC-BAT-5-2019: Research and innovation for advanced Li-ion cells (generation 3b) (RIA)
 • LC-BAT-6-2019: Li-ion Cell Materials & Transport Modelling (RIA)
 • LC-BAT-7-2019: Network of Li-ion cell pilot lines (CSA)