Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Prehľad predložených projektových návrhov v SC5

Aktualita

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny