Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Prehľad podujatí pre všetky oblasti!

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Prehľad informačných dní a partnerských búrz na rok 2020 pracovného programu Horizont 2020 na obdobie 2018-2020 vrátane ďalších relevantných výskumno-inovačných podujatí, slúžiacich na nadväzovanie kontaktov s potenciálnymi partnermi.

Informačný deň: Coordinators‘ Day on Grant Agreement Preparation: 21.2.2020 / link

Informačný deň k výzvam SC7 a partnerská burza: 12.-13.3.2020 / link

Informačný deň: Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU): 22.4.2020 / link

Tematický týždeň: Zelený týždeň: 1. – 5.6.2020 / link

Tematický týždeň: Týždeň udržateľnej energie: 22. – 26.6.2020 / link

Tematický týždeň: Európsky týždeň regiónov a miest: 12. – 15.10.2020 / link