Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Prehľad informačných dní na rok 2019

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Prinášame Vám prehľad informačných dní  programu Horizont 2020 na obdobie 2019-2020.
Zoznam budeme priebežne aktualizovať.

Téma: dátum / web / prezentácie

Brokerage event E²tech4Cities & Brussels Exporters day 2019: 20. 6. 2019 / link

Informačný deň k výzvam SC3: 25. – 27. 6. 2019 / link

Informačný deň k výzvam SC1: 3. 7. 2019 / link

Informačný deň k výzvam SC2 a KET-B Brokerage event: 3. – 4. 7. 2019 / link

ICT Proposers Day 2019: 19. – 20. 9. 2019 / link

Informačný deň k výzvam SC6 (Bratislava): 12. 11. 2019 / link

Informačný deň k výzvam SC3: 25. – 27. 6. 2019 / link

Informačný deň k výzvam SC2: 3. – 4. 7. 2019 / link

Informačný deň/Brockerage event pre SC6 – 12.-13.11. 2019