Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Pracovný program ERC 2019

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Prijatie pracovného programu ERC na rok 2019, pôvodne plánovaného na polovicu júla sa očakáva začiatkom septembra.

Prvé výzvy ERC 2019, Starting a Synergy grant 2019 by mali byť otvorené prvý augustový týždeň 2018.
Dátumy uzávierok zostávajú nasledujúce:

 17. októbra 2018 pre Starting grant

 8. novembra 2018 pre Synergy grant.

„Tieto informácie sú zverejnené tesne pred prijatím pracovného programu s cieľom poskytnúť potenciálnym účastníkom aktuálne očakávané relevantné dátumy. Upozorňujeme, že iba oficiálne prijatý pracovný program je právne záväzný“.