Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Pracovný program ERC 2019 – aktuálne informácie

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Pracovný program ERC na rok 2019 bol schválený dňa 6.septembra 2018.

 

Schémy Starting grant 2019 a Synergy grant 2019 budú otvorené od 10.septembra 2018.

 

Tieto grantové schémy budú otvorené kratší čas.

Dátumy uzávierok zostávajú nasledujúce:

17. október 2018 pre Starting grant 2019

8. novembra 2018 pre Synergy grant 2019

 

 

Pracovný program ERC 2019

Náhľad očakávaných zmien v grantových schémach ERC