Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Pracovný program BBI JU na rok 2019 a Informačný deň

Aktualita

Oblasti
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Konzorcium spoločného podniku Bio-Based Industries JU zverejnilo pracovný plán a rozpočet  na rok 2019. Nájdete ho BBI JU Annual Work Plan 2019 & Budget 2019.

Výzva má byť otvorená začiatkom apríla 2019.

Zameraná je na 4 základné strategické smery: Feedstock, Processing, Products and Market uptake. Celkový rozpočet výzvy dosiahne vyše 133 mil €.

  

Pri tejto príležitosti sa bude dňa 12.4.2019 konať Informačný deň v Bruseli. Viac info

Pracovný program na rok 2019

Registrácia na toto podujatie je bezplatná, avšak povinná.

Ďalšie informácie a registráciu nájdete na stránke podujatia