Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Pozvánka na sympózium – Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborné sympózium „Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR“, ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2018 v Bratislave, SR pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Československej republiky.

Sympózium sa bude konať pod záštitou podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej, za účasti zástupcov štátnej správy, samosprávy, odbornej verejnosti z vedecko – výskumných a vzdelávacích inštitúcií vrátane univerzít, ako aj podnikateľskej sféry Slovenskej a Českej republiky.

Sympózium bude prebiehať formou okrúhlych stolov na témy legislatívy a úradnej kontroly a vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v podmienkach SR a ČR vo vzťahu k spoločnej 100 – ročnej histórii.

 

V prílohe nájdete /HORIZONT_2020/FOOD_security/2018/pozvanka_Bezpecnost_a_kvalita_potravin_v_podmienkach_SR_a_CR.pdf target=“_blank“>pozvánku s programom sympózia a prihlášku na sympózium. V prípade záujmu o účasť na sympóziu nám, prosím, zašlite /HORIZONT_2020/FOOD_security/2018/prihlaska_Bezpecnost_a_kvalita_potravin_v_podmienkach_SR_a_CR.doc target=“_blank“>vyplnenú prihlášku v termíne najneskôr do 20.05.2018.