Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Pozvánka na Coordinators‘ Day

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Komisia zorganizuje dňa 27. septembra 2017  „Deň koordinátorov“ pre koordinátorov úspešných návrhov. Účelom podujatia je vysvetliť podrobnosti o príprave a podpísaní grantových dohôd. Bude sa konať v budove Charlemagne v Bruseli od 9.30 h do 17.00 h. Zameriava sa hlavne na koordinátorov návrhov, ktorí boli vyzvaní, aby pripravili grantovú dohodu, ale ostatní účastníci sú tiež vítaní v závislosti od dostupnosti miest.

 

Registrácia (kto skôr príde, sa dostane s prioritou pre osoby zastupujúce koordinátorov úspešných návrhov) je na tejto webovej stránke: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-gap- cnect / register.cfm. Program je dostupný pod rovnakým odkazom. Tiež bude možné akciu sledovať online (nie je potrebné registrovať sa).

Novinky na udalosti budú čoskoro k dispozícii na portáli účastníkov (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html).

 

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na adresu EC-RDG-APPLICATION-TRAINING@ec.europa.eu.