Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Pozrite si webinár na tému “How to address Gender Issues in Societal Challenge 6

Aktualita

Oblasti
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

Upozorňujeme Vás na webinár pre oblasť SC6 s názvom “How to address Gender Issues in Societal Challenge 6“, ktorý bude vysielaný v spolupráci s  GENDERACTION (GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy ImplementatiOn).

Kedy: 28.mája 2018, od 10.00 hod.
Trvanie: 1 hodina

 

Program:

 • Introduction
  Net4Society
 • Sex/gender and the research cycle, introduction to the relevance for and in projects addressing Societal Challenge 6
  Katrien Van der Heyden, Yellow Window Management Consultants
 • Gender relevance in/for Societal Challenge 6 Projects
  Maxime Forest, Sciences Po Paris
 • Questions & Answers


Po webinári Vám budú poskytnuté príslušné materiály.

Je potrebne sa registrovať  tu here.