Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

POZOR! Verejné konzultácie k Pracovného programu 2018-20 pre FOOD

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
EK vyhlásila v

erejné konzultácie k Pracovnému programu 2018-20 pre oblasť  “Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy”, do ktorého sa môžete zapojiť online do 28. augusta 2016. Viac informácií tu. Zapojiť sa môžu jednotlivci, výskumné organizácie, súkromné spoločnosti aj štátne organizácie.