Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

POZOR: Posledné voľné miesta – ERICENA Matchmaking Tour to China

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

ERICENA – Európske centrum excelentnosti pre výskum a inovácie v Číne má za cieľ podporovať európske záujmy v oblasti vedy, techniky a inovácií (STI) a posilniť postavenie európskych krajín v oblasti STI v Číne tým, že spojí a podporuje európskych výskumníkov a podnikateľov. Projekt ERICENA bude oficiálne spustený a založený v Pekingu v októbri 2017 s prvým regionálnym centrom v Chengdu.
 
Projektový tím ERICENA organizuje ERICENA Matchmaking Tour do Číny medzi 24. – 31.októbrom 2017 – viac informácií nájdete nižšie.

Viac informácií v priloženej linke: http://web.spi.pt/ericena/event-october/

 

Linka na registráciu: http://web.spi.pt/forms/ericena-matchmaking-tour-china

 

Stiahnite si agendu: http://web.spi.pt/forms/ericena-matchmaking-tour-china

 

Tešíme sa na Vašu účasť na podujatí.