Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

POZOR! Foreign Experts Wanted

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

/HORIZONT_2020/VA_announcement_fe.pdf target=“_blank“>Join the database of independent foreign experts for assessment of research projects strategies within calls for proposal of the Research Agency.

The Ministry of Education, Research and Sports of the Slovak Republic and Research Agency are looking for excellent foreign experts for the assessment of research projects strategies.

You have a chance of being selected as an expert if you have a high-level of expertise in the relevant fields of research.

The aim of the assessment of the research project strategy by an expert is to assess professionally, objectively and transparently the necessity and feasibility of the planned research and/or development activities and overall impact potential and to propose recommendations, which are to be reflected by applicant in final research project application.

Each project strategy (a brief approx. 15-20 pages document) will be assessed by 3 foreign experts – and one of them as rapporteur will elaborate joint recommendation. Each communication with experts will be done via email/electronic means – so there is no need to come in person to Slovakia. Experts will be remunerated according to the international standards.  

 

Detailed information about the minimum standards and other important details are to find HERE.

In case of interest for cooperation, experts are welcome to send his/her curriculum vitae with addressing the minimum quality standards (e.g. H-index value) and defining the relevant research/knowledge area to email address expert@vyskumnaagentura.sk .

More information:

 

Source: Výskumná agentúra