Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

POZOR – EIT FOOD – registrácia predĺžená do 29.8.2017

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Termín registrácie na /HORIZONT_2020/FOOD_security/EIT_Food_Invitation_Letter_EIT_RIS_20170908-A.pdf target=“_blank“>pracovné stretnutie EIT FOOD, ktoré sa uskutoční /HORIZONT_2020/FOOD_security/EIT_Food_Agenda_20170908.pdf target=“_blank“>8. septembra 2017 v čase 9:30 – 16:00 v priestoroch Univerzity vo Varšave, Fakulta manažmentu, adresa: 1/3 Szturmowa ulica, 02-678 Warsaw, Polsko, končí o 2 dni.

Účasť je bezplatná, avšak registrácia je potrebná. Registrovať sa môžete prostredníctvom /HORIZONT_2020/FOOD_security/EIT_Food_RIS_registration_form_20170908.docx target=“_blank“>priloženého formulára a jeho zaslaním mailom na adresu eitfood@wz.uw.edu.pl, najneskôr do 29. augusta 2017.

 

EIT FOOD je novozriadené /HORIZONT_2020/FOOD_security/EIT_RIS_Guidance_Note_2018-2020.pdf target=“_blank“>Znalostné a inovačné spoločenstvo v oblasti potravín a poľnohospodárstva.  EIT FOOD bude implementovať portfólio aktivít cieľových prijímateľov z krajín EIT regionálnej inovačnej schémy, so špecifickými nástrojmi.

Podrobné informácie o podujatí sú k dispozícii v priložených dokumentoch: