Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Ponuka na hosťovanie do Grécka v rámci IF MSCA 2018

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

V tomto príspevku nájdete /HORIZONT_2020/MSCA/2018/ELIAMEP_EoI_MSCA_2018_EN.pdf target=“_blank“>vyslovenie záujmu gréckej Nadácie pre európsku a zahraničnú politiku (ELIAMEP), ktorá sa zaujíma o hosťovanie výskumných pracovníkov, ktorí majú v úmysle predložiť žiadosť do výzvy o individuálne štipendiá ( Individual Fellowships ) v rámci programu Akcií Marie Sklodowska Curie (MSCA-IF-2018 ).