Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Pokročilé materiály pre zachovanie kultúrneho dedičstva

Aktualita

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Rok 2018 je  rokom Európskeho roka kultúrneho dedičstva. V Európe sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok a artefaktov, ktoré si vyžadujú náročnú údržbu pre ich zachovanie pre budúce pokolenia.

Aj výskum v oblasti nových materiálov a nanotechnológií môže prispieť k ich záchrane. Program Horizont 2020 v časti NMBP podporil už viacero projektov zameraných na túto výzvu.

Ich prehľadný súhrn nájdete v brožúre MATERIALS FOR CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE