Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Otvorenie druhej výzvy medzinárodného doktorandského programu na INdAM (Taliansko)

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Informujeme Vás o /HORIZONT_2020/MSCA/2018/TIC_32360.2018_Priloha_Pubblicizzazione_bando_DP_COFUND.PDF target=“_blank“>2.výzve talianskeho národného inštitútu „Instituto Nationale di Alta Matematica Francesco Severi“ na 10 doktorandských miest v programe INdAM Doctoral Programme in Mathematics and/or Applications Cofunded by Marie Sklodowska-Curie Actions v rámci Horizontu 2020, konkrétne „Marie Sklodowska-Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes“.

 
Termín na predloženie žiadosti je 31. máj 2018 a na predloženie diplomu, ktorý umožňuje absolvovať doktorandské štúdium v IT je do 30. septembra 2018.

 
Stručná informácia o ponuke talianskeho národného inštitútu je prílohou tohto dokumentu, bližšie informácie sú dostupné na stránke: https://cofund.altamatematica.it.