Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Otvorená výzva schémy Fast Track to Innovation (FTI)

Aktualita

Oblasti
  • Prístup k rizikovému financovaniu

Od 7. novembra 2017 je otvorená priebežná výzva pilotnej inicatívy European Innovation Council (EIC) na podávanie projektových žiadostí v rámci schémy Fast Track to Innovation (FTI).

Táto schéma je určená pre relatívne vyspelé špičkové technológie, koncepty a podnikateľské modely, ktoré môžu byť veľmi rýchlo využiteľné koncovými zákazníkmi.

 

Návrhy môžu podávať konzorciá zložené z 3 až 5 právnych subjektov, ktoré potrebujú rýchle uvedenie svojej technológie na trh. Výška grantu môže byť max. 3 mil. EUR. Podnikatelia môžu žiadať o max. 70% spolufinancovanie, neziskové subjekty majú nárok na 100% spolufinancovanie.

V prípade technologického riešenia je potrebné deklarovať úroveň pripravenosti technológie (technology readiness level – TRL) min. 6. Viac o TRL je k dispozícii vo Všeobecnej prílohe 6 pracovného programu. (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-g-trl_en.pdf)

 

Termín najbližšej uzávierky výzvy: 21. február 2019

 

Viac informácií o výzve je k dispozícii na portáli Funding & Tender Opportunities.

V sekcii Partner Search je zverejnených niekoľko desiatok ponúk na spoluprácu na projekte v rámci tejto výzvy.  

V prípade otázok kontaktujte Národný kontaktný bod pre inovácie v malých a stredných podnikoch.