Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Otvorená výzva na podporu vývoja vakcín proti COVID19

Aktualita

Oblasti
  • Výskumné infraštruktúry
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

S cieľom podporiť boj proti koronavírusovým chorobám 2019 (COVID19), európska vakcinačná infraštruktúra TRANSVAC2 (koordinovaná EVI) vyzýva výskumných pracovníkov pracujúcich na COVID19, aby využili vysokokvalitné technické služby na vývoj vakcín, ktoré ponúka ich infraštruktúra.

S niekoľkými výnimkami sú služby bezplatné. Niektoré služby, ktoré môžu výskumníci COVID19 využiť, sú:

• Zvieracie modely,

• Pomocné zloženie,

• Podpora klinického skúšania,

• Regulačná podpora.

Uzávierka prihlášok: 15. apríla 2020.


Viac informácií o celom spektre dostupných služieb a ďalšie informácie týkajúce sa procesu podávania žiadostí nájdete na stránke: www.transvac.org

Kontakt: JUDr. Viera Petrášová, viera.petrasova@cvtisr.sk,
+421 915 536 941