Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nový termín uzávierky na predloženie vyjadrenia záujmu

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Nový termín uzávierky na predloženie vyjadrenia záujmu o členstvo vo Vedeckom výbore  BBI JU je utorok, 31. január 2017,  12.00 (poludnie) CET

Predĺženie  obdobia na  predkladanie žiadostí je reakciou BBI JU na požiadavky niektorých potenciálnych kandidátov o poskytnutie viac času na prípravu a predloženie svojich žiadostí.  

Adresa na predloženie žiadosti je SC.candidates@BBI.europa.eu.

Kompletná informácia je na webovej stránke: http://www.bbi-europe.eu/about/scientific-committee.

Všetky ostatné podmienky ostávajú nezmenené.