Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nová webová stránka pre Horizon Europe

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry

Európska komisia spustila novú webovú stránku pre pripravovaný rámcový program na obdobie 2021-2027 Horizon Europe. Nájdete na nej nielen aktuálne informácie o programe, ale aj dokumenty, ktoré sprevádzali diskusiu ohľadom prípravy budúceho rámcového programu a tiež prezentáciu programu, vrátane časovej osi.

Oficiálna stránka programu Horizon Europe

Zdroj: EK, zverejnené 3.9.2019, lda