Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nová publikácia SET Plan – Implementation plans

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Publikácia obsahuje stručné informácie o implementačných plánoch, cieľoch pre príslušnú oblasť, krajinách EÚ, ktoré sú do riešenia zapojené, vrátane prehľadných máp.

Publikácia je dostupná tu.