Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nástroj na vyhľadávanie partnerov podľa úspešnosti projektov

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

EK má nový nástroj na vyhľadávanie partnerov do projektov Horizontu 2020.

Nájdite partnerov pre vaše projektové nápady medzi účastníkmi v minulých projektoch EÚ.

Zadajte kľúčové slovo alebo tému predchádzajúcej výzvy na predkladanie návrhov a vyhľadajte príbuzné organizácie. Vyhľadávanie podľa geografických kritérií alebo podľa typov organizácie.
Viac špecializovaných služieb vyhľadávania partnerov nájdete v online príručke: Online Manual.