Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nástroj InnovFin pre energetické projekty

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Prístup k rizikovému financovaniu

Nástroj InnovFin (Financie pre inovátorov) je spoločnou iniciatívou Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej komisie (EK) v rámci programu Horizont 2020, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. InnovFin stavia na úspechu podobného finančného nástroja na rozdelenie rizík implementovaného v počas 7. rámcového programu EÚ pre výskum a technologický rozvoj (FP7).

 

Nástroj InnovFin pre energetické demo projekty umožňuje financovanie inovačných demonštračných projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a vodíka/palivových článkov. EIB poskytne pôžičky medzi 7,5 75 milióna EUR.

Bližšie informácie o podmienkach požičky nájdete na stránkach EIB a v tomto /HORIZONT_2020/Energy/InnovFin_Energy_Demo_Projects_Fly_Sheet.pdf>dokumente.