Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Naši lesníci sa zapájajú do inovačného výskumu so silnými partnermi

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Slovenskí odborníci a výskumníci z oblasti lesného hospodárstva boli v rokoch 2015 – 2018 pomerne úspešní v podávaní žiadostí o granty financované z prostriedkov Európskej komiesie. V tomto období bolo financovaných až 9 projektov s týmto zameraním s účasťou 12 slovenských subjektov. Slovensko je v týchto projektoch súčasťou medzinárodných konzorcií podporujúcich výskum v oblasti lesného hospodárstva a získavajú tým nanehraditeľné skúsenosti od partnerov a zároveň sa podieľajú na dôležitom výskume.

Ponúkame Vám /HORIZONT_2020/Climate/2018/H2020_lesnicke_projekty.pdf target=“_blank“>prehľad projektov lesného hospodárstva so slovenskou účasťou a informáciami o projektoch.