Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

NanoData Landscape Compilation reports zverejnené

Aktualita

Oblasti
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie

Európska komisia zverejnila nové správy NanoData Landscape Compilation reports, ktoré reflektujú stav a možnosti nanotechnológií v rôznych aplikačných oblastiach. Správy obsahujú popis politík a programov pre nanotechnológie v krajinách EÚ i mimo nej, poskytujú prehľad publikácií, patentovania podľa krajín, stavu v oblasti R&I, priemyslu, produktov, atď.

Všetkých 8 správ nájdete na stránke  EU Law and Publications

Alebo ich možno stiahnuť priamo tu: