Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nábor pracovnikov do JRC

Aktualita

Oblasti
  • Spojené výskumné centrum (JRC)

Európska komisia začína otvorené výberové konanie na vytvorenie databázy úspešných uchádzačov s cieľom prijať do pracovného pomeru zmluvných zamestnancov. Podľa tohto nového systému bude Komisia uverejňovať výzvy na vyjadrenie záujmu týkajúce sa rôznych profilov a funkčných skupín podľa svojich potrieb.

PRVÁ VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU: VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI – FUNKČNÁ SKUPINA IV
COM/1/2015/GFIV – Výskum

Cieľom tejto prvej výzvy na vyjadrenie záujmu je vytvoriť databázu úspešných uchádzačov na účel prijatia do pracovného pomeru zmluvných zamestnancov vo funkčnej skupine IV, aby sa zabezpečili dodatočné kapacity v oblasti výskumu v Komisii, a najmä v Spoločnom výskumnom centre (JRC).

/podujatia%201/pozvanky/jrc-research-fgiv-contract-staff-2015-selection_sk.pdf>Kompletné informácie a prihláška

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers