Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Možnosť získania prostriedkov z priamo riadených programov a úspešné projekty a synergie s EŠIF

Aktualita

Oblasti
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Národná kancelária Horizontu 2020 pozýva na sériu informačných dní organizovaných Úradom vlády SR na tému „Možnosť získania prostriedkov z priamo riadených programov a úspešné projekty a synergie s EŠIF“, na ktorých bude prezentovaný aj program Horizont 2020.

Informačné dni sa budú konať v nasledujúcich mestách:

/HORIZONT_2020/2019/Tour_Urad_vlady_SR/draft_Agenda_SK_TT.pdf target=“_blank“>Trnava 12.6.2019

/HORIZONT_2020/2019/Tour_Urad_vlady_SR/draft_Agenda_SK_BB.pdf target=“_blank“>Banská Bystrica 13.6.2019

/HORIZONT_2020/2019/Tour_Urad_vlady_SR/Presov_Program_A5_ver_Final.pdf target=“_blank“>Prešov 19.6.2019

/HORIZONT_2020/2019/Tour_Urad_vlady_SR/Zilina_Program_A5_ver_Final.pdf target=“_blank“>Žilina 27.6.2019

Všetky prezentácie sú zverejnené TU

Cieľom podujatí je zvýšenie povedomie o priamo riadených programoch, ich otvorených výzvach či dosiahnutých úspechoch.