Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Regionálny informačný deň, Brokerage Event a Proposal Check v Bratislave

Aktualita

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne
  • inovačné a reflexívne spoločnosti

Pozývame Vás na Informačný deň spojený s medzinárodnou burzou partnerov a tzv. proposal check pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti (SC6), ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-13.11.2019 v Bratislave v Hoteli Saffron.

Na tomto medzinárodnom podujatí budú prezentované výskumné témy, ktoré sa týkajú posledných výziev na predkladanie projektových návrhov pre rok 2020 v rámci oblasti Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti Horizontu 2020. Účastníci budú mať príležitosť absolvovať vopred dohodnuté stretnutia (matchmaking) s inými účastníkmi s cieľom identifikovania možných spolupracovníkov pre projekty a uľahčiť vytvorenie konzorcií pre projektový návrh do Horizontu 2020. Následne bude možná konzultácia s odborníkmi tzv. proposal check. Prečítajte si pravidlá a procedúru.

Výskumní pracovníci, podnikatelia a iné zainteresované strany, ktorí aktívne hľadajú partnerov projektu, môžu svoj projekt prezentovať počas flash prezentácie.

Matchmakingovej časti bude predchádzať informačná sekcia, ktorá sa zameria na politický kontext, možnosti financovania a na posledné otvorené výzvy na predloženie návrhov Horizontu 2020 v tejto oblasti. Informačná sekcia prinesie cenné informácie o príprave projektového návrhu a v popoludňajšej časti akcie bude priestor na bilatérálne rokovania.

Zameranie podujatia:

  • Výzvy na predkladanie návrhov do roku 2020 v rámci oblasti SC6 programu Horizont 2020,
  • aktuálny vývoj a politický kontext výziev,
  • očakávaný dopad projektov medzinárodnej spolupráce,
  • rýchle vopred dohodnuté stretnutia na podporu vytvárania medzinárodných sietí s cieľom uľahčiť vytvárania konzorcií pre projekty programu Horizont 2020.

Registrácia je už otvorená. Bude trvať do vyčerpania kapacít alebo do 11.11.2019. Viac informácií bude na stránke podujatia.

Prezentujte, diskutujte a rozvíjajte nové projektové nápady na medzinárodnej úrovni.
Získajte najnovšie informácie priamo z Európskej komisie.
Získajte nové cezhraničné kontakty a iniciujte spoluprácu.
Vytvorte si kvalitné partnerstvá či konzorciá do otvorených výziev v rámci programu Horizont 2020.