Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Maximising the impact of Horizon 2020 project results

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Upozorňujeme Vás na webinár, ktorý sa uskutoční dňa 4.7. 2018 od 10:30 – 12:00 hod.

Získajte viac informácií o využívaní práv duševného vlastníctva v projektoch H2020. Tento webinár poskytne celkový pohľad na vytvorenie a rozvoj práv duševného vlastníctva počas a po dokončení projektu H2020. Rozoberať sa budú najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri plánovaní a môžete získať tipy ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky z projektu H2020.

Čítajte viac…..

Registrácia: here.