Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Letná škola – Zelené inovácie

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Inovatívni podnikatelia so zameraním na trvalo udržateľné obchodné modely mali možnosť prihlásiť sa na letnú školu ekologických inovácií a podnikania v Bratislave.

Počas päťdňového seminára budú účastníci intenzívne pracovalo na validácii svojho obchodného modelu. Okrem toho bola možnosť získať spätnú väzbu od trénerov a odborníkov v oblasti ekologických inovácií.

Letná škola Zelené inovácie a podnikanie sa konala v termíne 25. – 30. júna 2018 v Bratislave. Podujatie je súčasťou projektu EcoInn implementovaného v rámci nadnárodného programu Danube a je spolufinancovaná z fondov Európskej únie (príspevok ERDF a IPA). Účasť bola bezplatná, organizátor pokryje cestované a ubytovacie náklady pre obmedzený počet účastníkov – pre ďalšie informácie si môžete kontaktovať nina.bratkova@cvtisr.sk.