Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Letná škola inovátorov 2015

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Od 29.6. do 3.7.2015 sa v priestoroch CVTI SR uskutočnila Letná škola inovátorov.

Podujatie je určené na podporu inovatívnych nápadov a podnikavosti mladých ľudí.

Prihlasovací formulár je dostupný na tejto linke – prihláška – Letná škola inovátorov

 https://www.facebook.com/events/1434893573489303/

 

Účasť na Letnej škole inovátorov je bezplatná. Najlepší tím môže získať veľmi zaujímavú výhru.

V prílohe zasielame aj informačný leták, pre viac informácií prosím navštívte stránku Letná škola inovátorov.