Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Konferencie počas Bulharského predsedníctva Rady Európy

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Prístup k rizikovému financovaniu
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Dovoľujeme si Vás upozoniť, že počas Bulharského predsedníctva RE sa bude konať niekoľko /HORIZONT_2020/Eventy/Conference_Invitation_2018_Bulgaria.docx target=“_blank“>zaujímavých konferencií na rôzne témy a z viacerých oblastí. Prosím, otvorte si tento dokument a dozviete sa viac….Ešte 3 konferencie sa budú konať počas leta v auguste. Nezmeškajte ich.