Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Konferencia: EU Research and Innovation in our daily life

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

From medical advances to cleaner energy and high-level engineering, research projects funded by the European Union play a key role in improving our daily lives.

To acknowledge the thousands of talented people who have delivered cutting-edge innovations that make Europe a competitive global leader, Antonio Tajani, President of the European Parliament, and Carlos Moedas, Commissioner for Research, Science and Innovation, are jointly organising a high-level conference on EU Research and Innovation in our daily life on 27 November 2018 in Brussels from 14:00 to 18:45.

The conference will also be an opportunity for policy-makers to exchange and put forward new ideas on EU research and innovation with stakeholders, citizens as well with representatives from EU institutions, member states, universities and research centres. 

Find out more and register<https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=43740785-9803-F73C-3B1C5B955F98EA26> before 13 November.