Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Konferencia ERC „Frontier Research and Artificial Intelligence“

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 25. 10. 2018 sa v Bruseli uskutočnil ERC konferencia „Frontier Research and Artificial Intelligence“,  ktorá vytvorila platformu pre sieťovanie držiteľov ERC grantov a predstaví pozíciu ERC k umelej inteligencii prostredníctvom financovania jej výskumu ´zdola nahor´. Konferenciu bolo možné sledovať aj naživo.

  Event page

  Programme (pdf)

  Webstreaming

V piatok popoludní (14: 30-15:30) sa uskutoční prvý zo série ERC rozhovorov.

Ide o živú diskusiu, ktorú usporiada Európska komisia s tromi držiteľmi ERC grantov na tému umelá inteligencia.

Bolo možné sledovať to na sociálnych sieťach cez  Facebook,  na Twitter (@EU_Commission) a klásť otázky a komentáre pomocou #ERCtalks hashtag.