Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

JRC vyzýva na pomoc pri štúdii o plastoch

Aktualita

Oblasti
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) žiada o dáta a informácie pri spracúvaní štúdie /HORIZONT_2020/Climate/Call_for_data_and_information-Plastics_LCA.pdf target=“_blank“>Comparative Life Cycle Assessment of alternative feedstock for plastic production

Vaše dáta a poznatky môžete zasielať do 31.7. 2018 na adresu JRC-LCA4PLASTICS@ec.europa.eu