Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Inovácia vedie k podpore cyklickej ekonomiky

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Radi by sme Vás informovali o podpornom opatrení – doplnkovom k financovaniu BBI JU, ktoré by Vas mohlo zaujat. Viac informácií nájdete /HORIZONT_2020/FOOD_security/Innovation_Deals_to_promote_Circular_Economy.docx>v prílohe a tiež na stránke BBI v news event.