Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Aktualita

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 8. júla 2016 sa v Bruseli uskutočnil Informačný deň v programovej oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života.

Prezentácie a videozáznamy nájdete tu