Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň k Bezpečným spoločnostiam H2020

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov