Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň FET a LEIT: 9.septembra 2014, Bratislava

Aktualita

Oblasti
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
  • Vesmír

V semptembri sa uskutočnil ďalší zo série našich informačných dní.

TERMÍN KONANIA:               9. 9. 2014     

MIESTO KONANIA:              Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava

PROGRAM:

CIEĽ AKCIE:

Informovať o možnostiach podpory projektov pre oblasť FET a LEIT z programu HORIZONT 2020.

 

 PREZENTÁCIE:

Juraj Lapin

Delegát za Vesmír

/prezentacie/Lapin_-_Space.pdf>Úvod do témy „Vesmír“

Mats Ljungqvist

DG Enterprise

/prezentacie/Ljungqvist_-_Space_-_H2020_Call2_Bratislava_v1.pdf>Space in Horizon 2020

Peter Lobotka

Delegát za NMBP

/prezentacie/prezentaciaH2020MytnaSept14.pdf>Uvod od témy „Nanomateriály, pokročilé materiály, biotechnológie, výroba a spracovanie“

José Lorenzo Vallés

DG Research and Innovation

/prezentacie/Valles-Bratislava-090914.pdf>NMBP in Horizon 2020

Martin Klimo

Delegát za ICT

/prezentacie/Klimo_FET_ICT.pdf>Úvod do tém „Budúce a vznikajúce technológie“ a „Informačné a komunikačné technológie“

Panagiotis Tsarchopoulos

DG Connect

/prezentacie/Tsarchopoulos_FET_-_Bratislava.pdf>Future & Emerging Technologies in Horizon 2020 & Call

/prezentacie/Tsarchopoulos_FET_-_Bratislava.pdf>HPC (High Performance Computing)

Thierry Boulange

DG Connect

/prezentacie/Boulange_ICTinH2020-2015-Bratislava-9Sept2014-final.pdf>ICT in Horizon 2020

Dušan Janičkovič

NCP pre NMP

/prezentacie/Janickovic-PPP.pdf>Projekty PPP v Horizonte 2020