Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň – Európska rada pre výskum

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Informačný deň v programovej oblasti Európska rada pre výskum programu Horizont 2020 sa uskutočnil na pôde CVTI SR v Bratislave.

 

Cieľom info dňa bolo predstaviť výzvy ERC v rámci programu Horizont 2020, pohľady a rady podpredsedu ERC, ako aj hodnotiteľov.

 

Kedy:  19. novembra 2014

Kde:   Centrum vedecko-technických informácií, Konferenčná miestnosť (2 posch.),          

           Lamačská cesta 8/ A, Bratislava

 

/HORIZONT_2020/ERC/Program_final.pdf>Program

Registrácia uzavretá

PREZENTÁCIA

Pavel Exner

/prezentacie/ERC_BA_16112014/bratislava14pb.pptx>ERC a Komisia pre konflikt záujmov, vedeckú nečestnosť a etické otázky (CoIME)

Eva Majková

Národný delegát ERC

/prezentacie/TRANSPORT/Horizon_2020.pdf> /prezentacie/ERC_BA_16112014/Presentation19_11a.pptx>Prehľad výziev ERC, Programový výbor

Luis Farina Busto

ERCEA

/prezentacie/ERC_BA_16112014/20141119_Bratislava_ERC_Luis_Farina-Busto.pptx>ERC príležitosti a výzvy: súčasný stav

Ľubomír Tomaška

Hodnotiteľ projektov ERC

/prezentacie/ERC_BA_16112014/20141119_InfoDen_Tomaska.pptx>Rady a tipy hodnotiteľa ERC projektov

Soňa Ftáčniková

NCP pre ERC

/prezentacie/ERC_BA_16112014/ETIKA_v_H2020.pptx>Etika v H2020