Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň EK Smart Cities and Communities

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Dňa 6. novembra sa V Bruseli uskutoční informačný deň pre výzvy v oblasti Smart Cities and Communities. Jedná sa o prierezovú výzvu, do ktorej spadajú oblasti Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny, Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava a Informačné a telekomunikačné technológie.

Bližšie informácie o programe podujatia a registráciu nájdete na stránkach EK.