Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

IMI otvára novú výzvu na boj proti koronavírusu

Aktualita

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IMI) pripravuje zrýchlenú jednokolovú výzvu na predkladanie návrhov projektov, ktorá sa týka terapeutík a diagnostiky na zvládnutie prepuknutia nového koronavírusu.

Výzva, ktorá bude vyhlásená začiatkom marca, sa zameriava na rozvoj:

  • terapeutík na riešenie súčasných ohnísk COVID-19 a / alebo budúcich ohnísk koronavírusu
  • diagnostiky na rýchlu a spoľahlivú identifikáciu ľudí infikovaných vírusom COVID-19

Preventívne vakcíny nie sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto výzvy.

Image result for koronavírus

Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne vyhlásila prepuknutie choroby COVID-19 za núdzové situáciu v oblasti verejného zdravia v medzinárodnom meradle.  Z tohto dôvodu bude výzva na predkladanie návrhov projektov v tejto oblasti otvorená kratšie ako obvykle. Táto výzva je tiež jednostupňová, čo znamená, že spoločnosti EFPIA a / alebo pridružení partneri v IMI budú

od začiatku súčasťou konzorcií predkladateľov projektových návrhov.

Návrh textu výzvy a dokument s otázkami a odpoveďami sú k dispozícii na Future Topics page webovej stránke IMI.

IMI usporiada aj webinár pre potenciálnych žiadateľov v stredu 4. marca o 14:30 SEČ – registrácia je bezplatná, ale povinná prostredníctvom http://bit.ly/2v0niiQ

Zdroj: EK, zverejnené 21. 2. 2020, ivh