Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EURÓPSKA KOMISIA VYBRALA PERSONÁLNE ZLOŽENIE VÝBOROV

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Európska komisia zverejnila mená 70 odborníkov, ktorí budú zodpovední za prípravu piatich veľkých misií programu Horizont Európa. Misie v oblasti výskumu a inovácií sa zameriavajú na riešenie vybraných celospoločenských výziev, ktorým čelí nie len EÚ, ale celý svet. Mise budú zamerané na 5 oblastí:

Ide o výzvy:

✅ rakovina;

✅ klimatické zmeny;

✅ zdravé oceány a vnútrozemské vody;

✅ klimaticky neutrálne mestá;

✅ zdravá pôda a potraviny.

Jednotlivé výbory pre každú z misií budú navrhovať ciele, priority a opatrenia v rámci misie a tiež časový rámec na vypracovanie konkrétnych tém v rámci misií na dosiahnutie vopred stanovených cieľov.

Kompletný zoznam mien, vrátane vedúcich misií, nájdete na stránke Európskej komisie.

Zoznam členov výborov.

Pri tejto príležitosti gratulujeme Slovákovi Jaroslavovi Myšiakovi z CMCC Foundation – Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, ktorý bude členom Mission Board v oblasti prispôsobenia sa zmenám klímy vrátane spoločenskej transformácie.

Zdroj: EK, zverejnene 8.8.2019, kas/mit