Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

European Research and Innovation days 2019 – Live web stream

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • biotechnológie
 • čistá a efektívne využívaná energia
 • efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • moderná výroba a spracovanie
 • moderné materiály
 • morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Nanotechnológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
 • životné prostredie

Konferencia na vysokej úrovni European Research and Innovation days 2019  bude do 26. 9. 2019 a bude pozostávať z 3 častiach:

 1. Policy conference
 2. Innovative Europe Hub
 3. ‘Science is Wonderful!’ exhibition

Prejednávať budú budúcnosť Výskumu a inovácií EÚ v najbližšom programovom období.

Najnovší update:

Časti 1 a 2 konferencie bude možné sledovať 24. 9. 2019 priamo cez Live video stream:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/live-video-streams_en