Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

European Joint Programme on Agricultural Soil Management

Aktualita

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Začiatkom roku 2019 bol Európskej komisii predložený návrh Spoločného európskeho programu na spolufinancovanie v oblasti manažmentu poľnohospodárskej pôdy EJP SOIL, v ktorom spojí svoje sily 26 partnerov. Koordinátorom je National Institute for Agricultural Research (INRA) a jedným z  partnerov je aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).

Hlavným cieľom EJP SOIL je vytvoriť priaznivé prostredie na zvýšenie prínosu poľnohospodárskej pôdy ku kľúčovým spoločenským výzvam, ako sú

  • prispôsobenie a zmiernenie zmeny klímy,
  • trvalo udržateľná poľnohospodárska výroba,
  • poskytovanie ekosystémových služieb a
  • prevencia a obnova degradácie pôdy a pôdy.

Program mobilizuje finančné prostriedky do výšky 80 miliónov eur.

Obdobie implementácie:             01.2020 – 12.2014

Schéma financovania:                    EJP Cofund

Finančný rámec:                              Horizont 2020 – Spoločenská výzva 2 – LC-SFS-20-2019

                                

Viac informácií o EJP SOIL

Zdroj: ERA LEARN, zverejnené 28.08.2019, nah