Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EuroCRIS Strategic Membership Meeting

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dovoľujeme si Vás pozvať na EuroCRIS Strategic Membership Meeting, ktorý sa bude konať v budove CVTI SR v Bratislave v dňoch 20. – 22.11.2017.

Téma stretnutia je: Výskumné informácie a otvorená veda.

Tak veľmi aktuálna téma, vzhľadom na relevantnosť pre iniciatívu European Open Science Cloud (EOSC). Pridajte k tomu fakt, že sa nám podarilo kontaktovať riaditeľa projektu EOSC: Dr. Jean-Claude Burgelman ako hlavného rečníka a budete súhlasiť s tým, žesi toto podujatie nemôžete nechať ujsť! Nezabudnite si preto rezervovať dátum vo vašich kalendároch. Aj nečlenovia sú vítaní!

Registrácia je otvorená. Registrácia sa uzavrie 13. novembra 2017.

Všetky dôležité informácie aj návrh programu sa nachádza na webe podujatia.

Registrácia na podujatie je povinná, ale bezplatná pre členov EuroCRIS. Na stretnutí sa môžu zúčastniť aj nečlenovia za poplatok 60 EUR. S týmto poplatkom získajú automaticky členstvo do 1. januára 2019.
Schôdzka sa uskutoční v utorok 21. novembra v nádhernom Patrónskom pivovare. Cena večere na stretnutie je 40 EUR. Večere je možné rezervovať v kombinácii s registráciou.