Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

ESMERA ponúka až 200 tisíc EUR na vývoj robotických riešení

Aktualita

Oblasti
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Prístup k rizikovému financovaniu

Iniciatíva ESMERA (European SMEs Robotics Applications) ponúka financovanie až 200 tisíc EUR na vývoj robotických riešení vo vybraných oblastiach (napríklad energetika, výroba, poľnohospodárske a potravinárske výrobky, stavebníctvo, reakcie na núdzové situácie, maloobchod, zdravotnícke oblasti). Uzávierka je 2.12.2019.

Informácie o výzve:

 • Identifikátor výzvy: ESMERA-SOCE
 • Dátum uverejnenia: 2. septembra 2019
 • Termín uzávierky: 2. decembra 2019 o 18:00 (bruselského času)
 • Webová adresa na predloženie návrhu: http://opencalls.esmera-project.eu
 • Očakávané trvanie: 9 mesiacov v prípade experimentov vo fáze 1 (maximálne 18 mesiacov v prípade experimentov postúpených do fázy 2)
 • Celkový rozpočet: 2 750 000 EUR (ideálne 20 experimentov pre 1. fázu a ideálne 10 experimentov pre 2. fázu)
 • Maximálne financovanie na návrh: 200 000 EUR (75 000 EUR pre fázu 1, 125 000 EUR pre fázu 2 vrátane 25% nepriamych nákladov)

Viac o témach výzvy a iniciatíve ESMERA .

ESMERA je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Tu nájdete odkaz na sekciu Funding & Tender Opportunities portálu so všetkými projektami poskytujúcimi kaskádové financovanie.

Zdroj: www.esmera-project.eu, zverejnené: 06.11.2019, autor: IvFi/lda