Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

ERC Pracovný program 2018

Aktualita

Oblasti
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Vyhlásenie výziev v rámci Pracovného programu Európskej rady pre výskum (ERC) na rok 2018

V súčasnosti sa pripravuje pracovný program ERC na rok 2018, ktorý bude zverejnený v druhej polovici júla. Ako prvá bude v júli vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o ERC Starting grant s uzávierkou v októbri 2017 a výzva pre podávanie žiadostí o ERC Synergy grant s uzávierkou v novembri 2017. Výzva pre podávanie žiadostí o ERC Consolidator grant bude zverejnená v októbri 2017 s uzávierkou vo februári 2018 a výzva pre podávanie žiadostí o ERC Advanced grant bude vyhlásená v máji 2018 s uzávierkou v auguste 2018. Uvedené termíny sú predbežné.