Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EK pripravila sumarizáciu R&I projektov podporených v oblasti SC5

Aktualita

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Dokument sumarizuje projekty podporené Európskou komisiou vo výzvach H2020 v tematickej oblasti SC5 – Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny vyhlásených v rokoch 2014 až 2018. V publikácii je stručne predstavených spolu 355 výskumno-inovačných projektov s príspevkom EÚ vo výške viac ako 1 861 M€.

Zaujímavé sú napríklad štatistiky schválených projektov podľa typu akcie:

Celý dokument je k dispozícii na stránkach Európskej komisie.

Zdroj: EK, zverejnené 6.8.2019, mit